วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

Aechmea chantinii 'Volcano'

ขาย chantinii 1 หน่อครับ

Aec. chantinii 'Volcano'


เป็นหน่อแรกจากแม่นี้ครับ
ชื่อไม่ต้องไปหานะครับไม่มีชื่อขึ้นทะเบียน
เพราะผมมั่วเอง เป็นไม้เมล็ด (Seedling)

เป็น chantinii โทนสีแดง
มีลายเส้นตั้งแทรกในใบลองสังเกตความต่างตอนวางเทียบกับ
เพื่อนๆ chantinii รุ่นราวคราวเดียวกัน

ขายหน่อนี้ครับหน่อแรกจากต้นแม่


มีเส้นตั้งแทรกอยู่ในแต่ละใบ
ตอนแรกคิดว่าเกิดจากใบถูกกรีดจากหนาม
ตอนมุดออกมาจากยอด แต่ลักษณะนี้ก็ถูกถ่ายทอด
มายังรุ่นหน่อ

เส้นตั้งหน้าใบทะลุหลังใบ


** ขาย 3,899.- บาทครับ **

สนใจรับขอโอนภายใน 2 วันครับ
ขอบคุณครับ
+ + +