วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Aechmea chantinii 'Winter Frost'


ลูกไม้คุณ Klong11 ผมประมูลได้มานานละ

โตมาออกโทนขาวมากหน่อย
ดูๆก็สวยดี มาเต็มฟอร์ม
ช่วงฤดูหนาวของเดือนมกราคมนี้พอดี
ขอเรียกเจ้านี่ว่า
'Winter Frost'
นะครับ