วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รูปเก่าๆ

รูปเก่าๆ ไม้ของเราเคยสวย

Ort. Hutchisonianum

Neo. Fire Ball

Neo. DerolfNeo. Rafael

Neo. Lila x Meyendoffii

Neo. Passion Pink

Neo. Big Pinkies


Neo. Grove Medusa

Neo. Red Tiger

Neo. Paula

Neo. Predator

Neo. Painted Delight

Neo. Blushing Tiger

Neo. Mid Night

Neo. Victoria Pink

Neo. High Votage

Neo. Hanibal Lacter

Neo. Norman Bate

Neo. Screaming Tiger

Neo. Carcharodon Tiger

Neo. Pradatress

Neo. Rosa Morado

Neo. Lou Wilson

Neo. Johanis Yellow Statra

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น