วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขาย Dyckia ปลายฝนต้นหนาวครับ

ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท สนใจจับจองมาได้ ขอโอนภายใน 3 วัน 
รบกวนระบุ Email หรือ เบอร์โทรเพื่อการติดต่อสื่อสารกันได้ครับ

รายการที่ 1 Dyckia  (chroristameneax dawsonii) x hebdingii 
ราคา 400 บาท ไม้เส้นเล็กสีโทนสีสวยแนวบลูๆ


รายการที่ 2 Dyckia  Arizona x Brittle Star (Small) ราคา 400 บ
ตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มเล็กน่ารักครับขนาดไม่ใหญ่ไปกว่านี้


รายการที่ 3 Dyckia White Monkey (Pharaoh x goehringii) 
ราคา 800 บาท หน่อชำฟื้นดีแล้วครับ


รูปหน่อด้านบน


Dyckia White Monkey
ต้นแม่ White Monkey


รายการที่ 4 Dyckia 4OJS XX1-3  ราคา 450 บาท


ต้นแม่ Dyckia 4OJS XX1-3

รายการที่ 5 Dyckia Hidden Dragon (goehringii x estevesii) 
ราคา 500 บาท 
ไม้ตัวนี้คนละตัวกันกับกุ้งแดงนะครับ 
เป็นไม้สีแดงคล้ำหนามจะยาวกว่ากุ้งแดง
และมี tricrome บางๆบริเวณหนาม

ต้นแม่ Dyckia Hidden Dragon

รายการที่ 6 Dyckia distachya rubra
ราคา 350 บาท ตัวนี้แตกหน่อเป็นไหลครับ


รายการที่ 7 Dyckia Purple Red & Silver
ราคา 800 บาท
Dyckia Purple Red & Silver


รายการที่ 8 Dyckia Charlot ราคา 400 บาท


รายการที่ 9 Dyc. delicata type form f1 ราคา 400 บาท 
ตัวนี้เป็นไม้เล็กแคระ เขียวหนามแดงครับ

รายการที่ 10 Dyc. delicata type form f1 ราคา 500 บาท 
ตัวนี้เป็นไม้เล็กแคระ เขียวหนามแดงครับ

ต้นแม่ Dyc. delicata type form f1

รายการที่ 11 Dyckia Paulson's Puzzle F2 
หน่อรอบคอ ราคา 700 บาท


Dyckia Paulson's Puzzle F2

รายการที่ 12 Dyckia Snowball
หน่อรอบคอ ราคา 400 บาท

รายการที่ 13 ขายคู่ Dyckia distachya aura + Yellow Glow
 ราคา 400 บาท

Dyckia distachya aura

Dyckia Yellow Glow

รายการที่ 14 Dyckia Bill Baker ราคา 450 บาท

รายการที่ 15 Dyckia Nickle Silver ราคา 350 บาท

รายการที่ 16 Dyckia goehringii ไม้ Tropiflora ราคา 800 บาท
ไม้ชำฟื้นดีแล้วครับ

goehringii ด้านบน

โตแล้วจะสวยประมาณนี้ครับ 
เป็นตัวผิวด้านๆ แต่เด่นที่หนามใหญ่

รายการที่ 17 Dyckia Silver Queen ไม้สายเลือด fosteriana
สีเงินยวงสวยๆ ราคา 450 บาท

รายการที่ 18  Dyckia Suppressed Angle ราคา 700 บาท
ตัวนี้เป็นไม้ด่างครับ

ต้นแม่ Dyckia Suppressed Angle

รายการที่ 19  Dyckia sp Dutch's Narrow Leaf ราคา 550 บาท

ด้านบน

Dyckia sp Dutch's Narrow Leaf

รายการที่ 20  Dyckia T-rex ราคา 700 บาท
เป็น ml หนามใหญ่ยาวโง้วดูดุดัน

Dyckia T-rex

รายการที่ 21  Dyc. North Star (goehringii x Gray Ops) 
ราคา 400 บาท 

Dyc. North Star ลองชมต้นแม่คับไม้ลูกผสมได้ฟอร์มและลักษณะใบแบบ goehringii
ผสมกับผิวใบแบบ Gray Opsสีเงินยวงสวยงามลงตัวกันพอดี
ให้หน่อหลอดแท่งแบบ goehringii น่าสะสมครับ

รายการที่ 22  Dyc. ml super wide leaf  ราคา 800 บาท
เป็น ml ใบกว้างหนาแน่นดูตันๆ สวยครับ


Dyc. ml super wide leaf 

รายการที่ 23 Dyc. goerhingii x macedoi ราคา 400 บาท
ได้โครงสร้างแบบ goehringii ลายใบและฟอร์ม compact แบบ macedoi สวยงาม

รายการที่ 24 Dyc. Tarzan Hybrid  #2 ราคา 450 บาท
ต้นแม่ Dyc. Tarzan Hybrid  #2 

รายการที่ 25 Dyckia Samed Rtp  ตัวนี้เป็น goehringii ด่างครับ 
สีสวยด่างดีตั้งแต่เล็ก ราคา 2,500 บาท
รักชอบ goehringii ต้องมีตัวด่างไว้เก็บด้วยครับ 

Dyckia Samed Rtp สีสวยตั้งแต่เล็ก 
โตมาจะยิ่งสวยด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้น

รายการที่ 26 Dyckia Arizona  ราคา 1,500 บาท

สามารถโอนมาได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี นายกัมพล  หลวงปัน
เลขที่บัญชี 407-736524-9
Email : dyckiaplayground@hotmail.com


สนใจรายการไหนจับจองมาได้ครับ
ขอบคุณครับ