วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เธอกว้างดี

หรือจะเป็นเพราะแบบนี้
ถึงเรียกชื่อตามป้าย
Ae. chantinii Wide Leaf
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น